De kosten van langdurige monitoring- en nazorgprojecten kunnen flink oplopen. Bodemzorg heeft een herijkingsmethodiek ontwikkeld, waarmee de beste aanpak voor uw locatie kan worden bepaald. Met mogelijk een vermindering of beëindiging van de nazorg en een besparing van de kosten als resultaat.

Kritisch kijken naar de mogelijkheden om nazorg van verontreinigde bodem te optimaliseren of te beëindigen. Dit staat in het Bodemconvenant 2016-2020, dat is ondertekend door het ministerie van I&M, provincies, gemeenten en waterschappen. Bodemzorg heeft een herijkingsdocument en beslismodel ontwikkeld, waarmee de meest efficiënte aanpak voor een locatie kan worden vastgesteld. De methodiek voldoet aan het landelijk bodembeleid en de provinciale richtlijnen.

Beslismodel

Onze herijkingsmethodiek en het bijbehorende beslismodel helpen om een goede afweging te maken voor de aanpak van de nazorg. Hieruit volgt het advies om de nazorg voort te zetten, te verminderen of te beëindigen. Ook krijgt u inzicht in de kosten van de nazorg. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Financiële afweging

Samen met de Rebel Group heeft Bodemzorg een rekenmodel ontwikkeld. Op basis daarvan kunt u een goede financiële afweging maken tussen eeuwigdurende nazorg of een eindige of geoptimaliseerde aanpak. Het model houdt ook rekening met indirecte kosten en opbrengsten als gevolg van financiële risico’s en waardevermeerdering. Het rekenmodel en de bijbehorende toelichting kunt u gratis opvragen.

Deel dit

© 2019 - NV Afvalzorg Holding

Klittenband 73104 73104 Klittenband Solidus Sandaal Solidus 73104 Solidus Sandaal Grijs Sandaal Klittenband Grijs eW9YHD2bEI

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.